Vatrogasna zajednica

Virovitičko-podravske županije

Edukacija
Postani vatrogasac u samo nekoliko razina

ŠKOLOVANJE

Školujemo se za vatrogasce i vatrogasne tehničare

OSPOSOBLJAVANJE

Educiramo se kako bi s vremenom zaslužili što veće činove

USAVRŠAVANJE

Usavršavamo se za različita područja vatrogastva

Edukacija u sustavu vatrogastva se odvija na razini školovanja, osposobljavanja i usavršavanja. U sustavu vatrogasne škole Hrvatske vatrogasne zajednice pripadnik vatrogasne postrojbe se može prekvalificirati za smjer: vatrogasac ili vatrogasni tehničar.

Osposobljavanje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela nastave u određenoj satnici temeljem koje dobrovoljni vatrogasac stječe određeno zvanje: vatrogasna mladež, vatrogasac, vatrogasac 1. klase, vatrogasni dočasnik, vatrogasni dočasnik 1. klase, vatrogasni časnik, vatrogasni časnik 1. klase, viši vatrogasni časnik, viši vatrogasni časnik 1. klase.

Teorijski i praktični dio usavršavanja usmjeren prema vatrogascima koji već imaju određeni stupanj osposobljenosti ili školovanja kako bi se usavršili odnosno specijalizirali za određeno područje u vatrogastvu: strojar, bolničar, aparati za zaštitu dišnih organa, vezista, ronilac s jednom zvijezdom, radovi na vodi, spašavanje pri tehničkim intervencijama, akcidenti s opasnim tvarima, gašenje požara zatvorenog prostora, djelovanje u radiološko- biološko- kemijskoj kontaminaciji.

Aktualne vijesti vezane uz edukaciju vatrogasaca

Kalendar događanja vezanih uz edukaciju vatrogasaca