O nama

Vatrogasna Zajednica Virovitičko- podravske županije je udruga koja ima 16 članica. To su Vatrogasne zajednice općina i gradova te samostalna dobrovoljna vatrogasna društva: VZO Pitomača, VZO Špišić Bukovica, VZO Gradina, VZO Lukač, VZO Suhopolje, VZG Virovitica, VZG Slatina, VZO Čađavica, VZO Sopje, DVD Čačinci, DVD Voćin, DVD Nova Bukovica, DVD Četekovac, VZO Crnac, VZG Orahovica, DVD Zdenci. Članice sudjeluju u radu Vatrogasne Zajednice županije preko Tijela udruge: Skupština, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Savjet mladeži, Nadzorni Odbor, Povjerenstvo za natjecanje, Povjerenstvo sudaca, Povjerenstvo za simulator plamenih udara, Povjerenstvo za odlikovanja, Sud časti, Povjerenstvo za Statut.Trenutno je evidentirano oko 3 500  vatrogasca sa prebivalištem i boravištem na području Virovitičko- podravske županije. Ova brojka uključuje sve pripadnike vatrogasnih organizacija (mladež, operativni, izvršni, pomažući, veterani). Isto tako, evidentirane su  62 vatrogasne organizacije najniže razine (javne postrojbe i dobrovoljna društva- ova brojka uključuje organizacije).

 IZ POVIJESTI ZAJEDNICE

Županijska Zajednica osnovana je na osnivačkoj Skupštini 23.srpnja 1993.godine održane u prostorijama Vatrogasnog saveza općine Slatina. Sjednici su prisustvovala 15 delegata i gosti: Teodor Fricki- tadašnji predsjednik Vatrogasnog saveza Hrvatske, tajnik VSH, Milan Majetić, Antun Štefanović, Ivan Levak te Jozo Medved. Sjednicu je otvorio predsjednik Inicijativnog odbora, Stjepan Vošćak nakon čega je predložio Dnevni red na kojem predloženo donošenje Statuta, izbor Upravnog odbora, predsjednika i zapovjednika, izbor Nadzornog odbora, delegata u VZ Hrvatske, donošenje Programa zajednice te usvajanje Financijskog plana.

 

Prvi Upravni Odbor Zajednice:

Stjepan Vošćak- predsjednik Zajednice
Stjepan jurišić
Mirko Kovačević
Milan Paulić
Zlatko Špoljar
Andrija Lacković
Antun Rap
Milan Stipanić
Jakob Šokec

Prvo Zapovjedništvo Zajednice:

Milan Stipanić- zapovjednik Zajednice
Davor Ileš
Rudolf Moslavac
Žarko Mlinarić
Franjo Nemet
Stjepan Venus

Prvi Nadzorni Odbor:

Mato Orina
Vlado Župan
Marijan Mađar

1995.

1995.godine je izabran prvi Tajnik Vatrogasne Zajednice Slavko Pavoković.

10.7.1995.Vatrogasna Zajednica županije dobiva prvo Rješenje o upisu u Registar udruženja građana. Iz njega je vidljivo da županijska Zajednica tada ima slijedeće članice (zajednice gradova i općina): Vatrogasna zajednica Orahovica, Vatrogasna zajednica općine Pitomača, Vatrogasna zajednica grada Virovitica, Vatrogasna zajednica Čačinci, Vatrogasna zajednice općine Gradina, Vatrogasna zajednica općine Suhopolje, Vatrogasna zajednica grada Slatine, Vatrogasna zajednice općine Špišić Bukovica, Vatrogasna zajednica općine Sopje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Voćin.

Te godine se sudjelovalo i na Prvom susretu vatrogasne mladeži- kamp Novi Vinodolski sa  11 članova mladeži i jednim voditeljem iz DVD-a Slatina.

1995. je također održano i polaganje za prve suce:

Stjepan Venus
Darko Vujić
Dragan Buzadžić
Davor Ileš
Josip Nemet
Lolita Hrenić
Marijan Štukar
Željko Hajba
Zlatko Ivankković
Marijan Posavec
Željko Palković
Franjo Nemet

 1996.

9.6.1996.održano je Prvo županijsko natjecanje u Vukosavljevici sa ukupno 18 DVD-a i 1 PVP.

„A“kategorija 9 DVD-a
„B“muški 5 DVD-a
Mladež 2 DVD-a
PVP 1 PVP

 Tad se po prvi puta pridružuje i VZO Lukač Vatrogasnoj zajednici županije

7.i 8.9.1996. održava se 2.Državno natjecanje vatrogasaca Hrvatske u Rijeci- sudjeluju: DVD Vukosavljevica, DVD Turnašica, DVD Velika Črešnjevica, DVD Klasje Slatina, DVD Slatina i DVD Kozice.

1997.

6.4.1997. je održana Izborna Skupština u prostorijama DVD-a Virovitica na kojem je donesen novi Statut, dana je razrješnica Upravnom odboru, Zapovjedništvu i Nadzornom odboru te su izabrani novi članovi Tijela. Po prvi puta je ustrojen i Savjet vatrogasne mladeži. Od ukupno 67 članova Skupštine, bilo je prisutno njih 57.

Za predsjednika Vatrogasne zajednice županije je izabran Stjepan Vošćak, a za njegova zamjenika Petar Čačinović. Za zapovjednika Vatrogasne zajednice županije je izabran Stjepan Venus.

Nadzorni odbor:

Ivan Kovačević
Željko Vremić
Milan Stipanić
Đuro Komar
Jozo Sabolić

Više ne postoji Upravni odbor već Predsjedništvo zajednice sastavljeno od slijedećih članova:

Stjepan Vošćak -predsjednik zajednice
Antun Godi VZG Virovitica
Milan Paulić VZO Zdenci
Andrija Lacković DVD Nova Bukovica
Dragan  Palatinuš VZO Gradina
Milan Majetić VZG Virovitica
Petar Čačinović VZG Orahovica
Milan Leško VZO Špišić Bukovica
Đuro Dorić DVD Voćin
Davor Ileš DVD Čačinci
Zdenko Menčik VZG Slatina
Željko Palković VZO Pitomača
Mato Jukić VZO Suhopolje
Antun Poje VZO Mikeluš
Stjepan Sedlar VZO Čađavica
Slavko Pavoković -tajnik
Stjepan Venus – zapovjednik

 Zapovjedništvo se sastoji od slijedećih članova:

Stjepan Venus -zapovjednik zajednice
Ivan Barušić VZG Virovitica
Miroslav Jurmanović DVD Voćin
Mato Orina VZG Orahovica
Vjekoslav Mikić VZO Lukač
Franjo Nemet VZO Pitomača
Ivan Beleg VZO Suhopolje
Ivo Skopljak VZO Mikleuš
Ivica Has DVD Čačinci
Ivan Ivšić VZO Gradina
Josip Miladinović VZO Špišić Bukovica
Josip Slivac VZO Zdenci
Vlado Župan DVD Nova Bukovica
Josip Predrijevac VZO Čađavica
Žarko Mlinarić VZG Virovitica

Savjet mladeži:

Josip Nemet
Željko Komar
Marinko Botić
Dražen Čimin
Slavko Marčetić
Ivica Has
Dragan Mihaljević
Marijan Posavec
Vlado Župan
Jozo Obšivać
Ante Uher
Miroslav Jurmanović
Ivan Sudarić
Dario Pšihistal

Za tajnika je izabran Slavko Pavoković.

14.9.1997.- Održano Drugo Županijsko natjecanje u Čačincima.

Na natjecanju su sudjelovale slijedeće kategorije:

„A“ žene 4 DVD-a
„A“muški 11 DVD-a
„B“muški 5 DVD-a
Mladež 1 DVD-a

Po prvi puta su organizirani tečajevi u Vatrogasni zajednicama gradova i općina za zvanje vatrogasac.

Po prvi puta su također i tiskani letci u provedbi vatrogasne preventive koje su članovi društava dijelili po županiji.

1998.

28.6.1998.Održano 3.Županijsko natjecanje u Turnašici. Na natjecanju su sudjelovale slijedeće kategorije:

„A“ žene 5 DVD-a
„A“muški 15 DVD-a
„B“muški 11 DVD-a
Mladež 12-16 ženska 3 DVD-a
Mladež 12-16 muška 5 DVD-a

21.6.1998.održan 2.Susret vatrogasne mladeži uzrasta 6-12 godina na izletištu Jankovac. Mali natjecatelji su sudjelovali u 3 kategorije:

Mladež 6-12 muška 17 ekipa
Mladež 6-12 ženska 6 ekipa
Mladež 6-12 miješana 4 ekipe

 5.i 6.9.1998.održano III.državno natjecanje vatrogasne mladeži Republike Hrvatske u Čakovcu, gdje je po prvi puta sudjelovala i mladež Virovitičko- podravske županije. I to muška mladež iz DVD-a Slatine, Pitomače i Virovitice i ženska mladež iz DVD-a Turnašice, Vukosavljevice i Nove Bukovice.

1999.

Održano polaganje za suce za vatrogasna natjecanja.

Vatrogasni suci:

Željko Komar DVD Vukosavljevica
Mladen Šamu DVD Turnašica
Josip Tkalčec DVD Turnašica
Dejan Kurtanjek DVD Virovitica
Predrag Feketija DVD Vukosavljevica
Renata Marmann DVD Virovitica
Josip Nemet DVD Turnašica
Željko Hajba DVD Orahovica
Lolita Grlica DVD Turnašica
Zdravko Pokupić DVD Vukosavljevica
Željko Palković DVD V.Črešnjevica
Franjo Nemet DVD Turnašica
Željko Oslovčan DVD Turnašica
Ivan Tambolaš DVD Kladare
Robert Orina DVD Orahovica
Zdravko Fras DVD Kladare
Dominik Komar DVD Vukosavljevica

16.10.1999.održan I.susret vatrogasnih veterana Virovitičko-podravske županije u Orahovici. Na susretu je sudjelovalo 14 Vatrogasnih zajednica općina, gradova i samostalnih DVD-a sa 49 vatrogasnih veterana.

20.6.1999.održano 3.Županijsko vatrogasno natjecanje djece u Voćinu sa ukupno 220 natjecatelja: DVD Turnašica, Kladare, Voćin, Lozan, Zdenci, Korja, Crnac, Kozice, Vukosavljevica, Orahovica, Borova, Nova Bukovica, Sladojevci, Virovitica i Slatina.

27.6.1999. održano 4.Županijsko natjecanje za mladež i odrasle vatrogasce u Slatini na kojem je sudjelovalo ukupno oko 320 natjecatelja

19.9.1999. održan prvi Susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Slovenije u Desnom Trebarjevu gdje je Vatrogasna Zajednica Virovitičko- podravske županije sudjelovala sa 2 ekipe mladeži: DVD Slatina i DVD Turnašica.

15.12.1999.na sjednici Predsjedništva je odlukom promijenjeno Zapovjedništvo te je Zapovjednik Vatrogasne Zajednice po prvi puta zaposlenik županijske Zajednice. Zapovjedništvo je izmijenjeno i izgleda ovako:

 Zapovjedništvo Zajednice:

Milan Majetić Zapovjednik Vatrogasne Zajednice
Žarko Mlinarić Zamjenik zapovjednika Zajednice
Drago Dvojak VZG Virovitica
Stjepan Venus VZG Slatina
Mato Orina VZO Orahovica
Franjo Nemet VZO Pitomača
Vjekoslav Mikić VZO Lukač
Josip Miladinović VZO Špišić Bukovica
Ivan Vadoc VZO Gradina
Ivan Beleg VZO Suhopolje
Robert Puhanić DVD Voćin
Vlado Župan DVD Nova Bukovica
Goran Lončarević VZO Mikleuš
Josip Silvac VZO Zdenci
Ivan Sudarić VZO Crnac
Pavo Andraš VZO Sopje
Dragutin Herbaj VZO Čađavica
Marijan Varjačić VZO Čačinci

 2000.

4.6.2000.održano 4.Županijsko natjecanje djece 6-12 godina u Virovitici. Sudjelovalo svega 22 desetine.

Djeca 6-12 muška 19 ekipa
Djeca 6-12 ženska 3 ekipe

25.6.2000.održano 5.Županijsko natjecanje mladeži i odraslih vatrogasaca u Milanovcu.

„A“ žene 4  DVD-a
„A“muški 11 DVD-a
„B“muški 6 DVD-a
Mladež 12-16 ženska 2 DVD-a
Mladež 12-16 muška 5 DVD-a

26.8.2000. održano III. Državno vatrogasno natjecanje vatrogasaca u Varaždinu:

„A“ muški: „B“ muški „A“ ženski
DVD Virovitica DVD Turnašica DVD Virovitica
DVD Vukosavljevica DVD Kladare DVD Turnašica
DVD Turnašica DVD Vukosavljevica DVD Dolci

23.9.2000. održano IV. Državno vatrogasno natjecanje mladeži u Varaždinu:

Mladež muška 12-16 Mladež ženska 12-16
DVD Slatina DVD Turnašica
DVD Velika Črešnjevica DVD Vukosavljevica
DVD Virovitica  

 2001.

 20.4.2001. Održana Izborna Skupština Vatrogasne Zajednice županije.

Predsjedništvo  2001. godine

Petar Čačinović -predsjednik zajednice
Martin Domšić VZG Virovitica
Željko Vremić VZO Zdenci
Predrag Rajnović VZO Gradina
Žarko Mlinarić VZG Virovitica
Đuro Komar VZO Špišić Bukovica
Stjepan Šimić DVD Voćin
Mirko Mališ DVD Čačinci
Franjo Blažević VZO Lukač
Marko Batur VZG Slatina
Željko Palković VZO Pitomača
Mate Jukić VZO Suhopolje
Antun Poje VZO Mikleuš
Zvonimir Grgić VZO Sopje
Ivan Bošnjak VZO Crnac
Milan Majetić – zapovjednik
Žarko Mlinarić -JVP
Josip Nemet Savjet mladeži

Zapovjedništvo 2001.

Milan Majetić Zapovjednik Vatrogasne Zajednice
Žarko Mlinarić Zamjenik zapovjednika Zajednice
Stjepan Venus VZG Slatina
Mato Orina VZO Orahovica
Franjo Nemet VZO Pitomača
Ilan Đurašević VZO Lukač
Josip Miladinović VZO Špišić Bukovica
Robert Kovačević VZO Gradina
Stjepan Đurinić VZO Suhopolje
Robert Puhanić DVD Voćin
Goran Lonačrić VZO Mikleuš
Josip Slivac VZO Zdenci
Franjo Sudarić VZO Crnac
Pavo Mareković VZO Sopje
Marijan Varjačić VZO Čačinci

Nadzorni odbor

Željko Kuktić
Milan Stipanić
Željko Radinković

Savjet vatrogasne mladeži

Josip Nemet
Dalibor Šanjug
Dražen Čimin
Mirko Tonc
Robert Puhanić

10.6.2001. održano 5.Županijsko natjecanje djece i mladeži u Zdencima.

Djeca 6-12 muška 13 ekipa
Djeca 6-12 ženska 7 odjeljenja
Mladež 12-16 ženska 3 odjeljenja
Mladež 12-16 muška 10 odjeljenja

30.9.2001.održano 6.Županijsko natjecanje odraslih vatrogasaca u Orahovici.

„A“ žene 3  odjeljenja
„A“muški 10 odjeljenja
„B“muški 6 odjeljenja

15.9.2001.održan 3.Susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Slovenije u Kumrovcu gdje je Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske sudjelovala sa 2 ekipe mladeži: DVD Kladare i DVD Slatina.

2002.

16.6.2002.održano 6.Županijsko natjecanje za djecu i u Kladarama.

Djeca 6-12 muška 14 ekipa
Djeca 6-12 ženska 9 odjeljenja

22.6.2002.održano 7.Županijsko natjecanje za odrasle vatrogasce i mladež u Slatini.

„A“ žene 5  odjeljenja
„A“muški 11 odjeljenja
„B“muški 7 odjeljenja
Mladež 12-16 ženska 4 odjeljenja
Mladež 12-16 muška 8 odjeljenja

14.9.2002.je održano 5.Državno vatrogasno natjecanje mladeži u Puli.

Virovitičko- podravsku županiju su predstavljale slijedeće ekipe:

Mladež muška 12-16 Mladež ženska 12-16
DVD Velika Črešnjevica DVD Slatina
DVD Kladare DVD Vukosavljevica
DVD Vukosavljevica DVD Zdenci

 

Nastavak u izradi…