Održan inspekcijski nadzor u Vatrogasnoj zajednici Virovitičko- podravske županije

RH Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo civilne zaštite odjel inspekcije održao je inspekcijski nadzor u prostorima Vatrogasne zajednice Virovitičko- podravske županije.
Cilj nadzora je bio utvrđivanje provedbe obveze nadzirane pravne osobe u provedbi Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata, a nakon provedenog nadzora nisu utvrđene nikakve nepravilnosti temeljem napisanog u nastavku.

Nadzorom je utvrđeno na nema posebnih napomena vezanih za rad Vatrogasne zajednice Virovitičko- podravske županije, odnosno:
– VZ VPŽ je upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Virovitičko- podravskoj županiji
-Statut VZ VPŽ je usklađen sa Zakonom o udrugama
-predočena je odluka i suglasnost za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika
-utvrđeno je da županijski vatrogasni zapovjednik udovoljava  svim uvjetima iz Zakona o vatrogastvu te da je imenovana i zaposlena sukladno svim važećim zakonskim i podzakonskim aktima
-nije imenovan zamjenik zapovjednika
– izrađen je Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2019. godinu po svim točkama koje proizlaze iz Plana kao i svi ostali planovi
-predočeni su svi statistički podaci iz izvješća o radu za 2018. godinu
-osposobljavanja i usavršavanja se održavaju sukladno svim zakonskim i podzakonskim aktima
-financijska sredstva od premije osiguranja korištena su strogo namjenski