Vatrogasci Virovitičko- podravske županije educirali se za rad na TETRA sustavu

Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske županije već godinu dana aktivno radi na rješavanju problema sustava radiokomunikacije. Nakon izrađene analize stanja krajem 2018.godine krenulo se u plansko rješavanje problema na razini cijele Virovitičko- podravske županije.

Podignuta su dva analogna repetitora te je cijela županija, s obzirom na operativno pokrivanje, podjeljena na dva dijela: istočni (Slatina) i zapadni (Virovitica). Tako će se komunikacija i odvijati na dva odvojena kanala.

U rujnu 2019.godine je od MUP-a dobivena radiokomunikacijska oprema: ručne i mobilne stanice. Nakon detaljnog planiranja i razrade mape komunikacije, Povjerenstvo za radiokomunikaciju VZ VPŽ je donijelo odluku da će se TETRA stanice koristiti samo i jedino u zapovjednom i stožernom upravljanju. Sve središnje i javne vatrogasne postrojbe imale su 2 uvjeta: broj operativnih vatrogasaca i rad u UVI sustavu. U vrlo kratkom vremenu sve postrojbe su I zadovoljile te uvjete i odrađena je edukacija na dvije lokacije: u JVP Slatini, 20.9. za istočni dio Županije i 25.9.2019. u Vatrogasnoj zajednici županije za zapadni dio županije. Tada, u nazočnosti župana Igora Androvića i njegovih zamjenika Marija Klementa i Darka Žužaka stanice su i podijeljene. Pod stručnim vodstvom predavanja Davora Škarice iz Osijeka, jednog od najvećih stručnjaka za radiokomunikaciju u Republici Hrvatskoj, odrađena je edukacija zapovjednika i njihovih zamjenika. Oprema je nabavljena EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.