Seminar na temu upotrebe retardanata i supresanata u požarima otvorenog prostora

Vatrogasni zapovjednici Virovitičko- podravske županije u suorganizaciji Vatrogasne zajednice županije, organizaciji Sektora za vatrogastvo te Učilišta vatrogastva i suradnji Veleposlanstva Republike Francuske, odlaze na jednodnevni seminar u Zagreb na kojem će predavanje držati francuski časnici.

Seminar će se održati 13.studenog u Učilištu vatrogastva. Teme na seminaru: 1.Retardanti i supresanti, 2.Ekološka prihvatljivost retardanata, pjenila i gelova, 3. Ekonomska isplativost korištenja retardanata, pjenila i gelova, 4.Korištenje retardanata, pjenila i gelova iz zraka 5. Korištenje retardanata, pjenila i gelova tretiranjem sa zemlje.