Održana edukacije djelatnika Centra 112 Virovitica

Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske županije i dalje nastavlja sukladno planu edukacije svih subjekata koji sudjeluju u provedbi vatrogasne djelatnosti, a krajnji ishod je uvođenje novog sustava podizanja vatrogasnih snaga i upravljanja vatrogasnim intervencijama.

Nezaobilazan subjekt u uvođenju tog sustava je i županijski vatrogasni operativni centar- Centar 112 Virovitica. 28.i 29.7.2018.su svi djelatnici centra kao i dispečeri JVP Slatine prošli edukaciju pod nazivom Modul 5 kroz koju su naučili kako funkcionira novi vatrogasni sustav podizanja vatrogasnih snaga. Prije edukacije djelatnika centra 112, sustav je uveden na skoro sva operativna područja Virovitičko- podravske županije: općina Pitomača, Gradina, Špišić Bukovica, Suhopolje, Crnac, Čačinci te gradovi Orahovica i Slatina. Edukaciju su predvodili: Tihomir Varga- voditelj županijskog vatrogasnog operativnog centra Zagrebačke županije te Sanda Šokec- operaterka Vatrogasne zajednice Virovitičko- podravske županije.