Usavršavanje za “Rukovanje aparatima za zaštitu dišnih organa”

Edukacija će se održati u dva dana: 20. i 21.siječnja 2018.godine u prostorima JVP Slatine.
20.siječnja s početkom u 9:00 h.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti kompletnu osobnu zaštitnu opremu i izolacijske aparate koji imaju.