Prijave za polaganje ispita za vatrogasnog suca

U tijeku su orijave za polaganje vatrogasnog suca. prijave se vrše isključivo preko sustava Vatronet. Uvjet je da kandidat bude najmanje zvanja “vatrogasni dočasnik”.

Novi Pravilnik o polaganju će biti objavljen na stranici VZ VPŽ čim ga HVZ pusti na teren. Kandidati će morati biti obavezno prisutni na seminaru za suce koji će, prije ispita, organizirati VZ VPŽ. Seminar i ispit je planiran u prosincu 2017.